RUNNING DINNER START 
start
problems
bridge
golf
help
solution
organise
recepten
download

Achter deze naam gaan op het internet verschillende aktiviteiten schuil. Wat zij allen gemeen hebben is dat er gedineerd wordt met een grote groep mensen en dat de menu-gangen op verschillende lokaties worden genuttigd. De formule waarop e.e.a plaats vindt kan nogal verschillen; met name het verrassingselement wat betreft de lokaties, het aantal deelnemers en de tafelgenoten.
WAT IS EEN RUNNING DINNER

Te onderscheiden zijn commerciële en niet-commerciële Running Dinners. Bij de eerstgenoemde categorie moet men denken aan bureaus/organisaties waarbij men zich voor een Running Dinner op een bepaald tijdstip en in bepaalde plaats/gemeente kan inschrijven. De dinergangen vinden dan op verschillende lokaties (veelal restaurants) binnen die gemeente op loopafstand plaats. Omdat die lokaties en de gerechten noodzakelijkerwijs vooraf bekend zijn, is het verrassingselement in deze categorie beperkt.

In de tweede (niet-commerciele) categorie vallen (buurt)verenigingen/gezelschappen die periodiek een Running Dinner organiseren, waarbij de verschillende dinergangen thuis bij de deelnemers worden genuttigd. Ook hier zijn diverse vormen denkbaar. Het verrassingselement is het grootst als de deelnemers van tevoren niet weten bij wie/op welk adres zij de gerechten nuttigen en met welke andere gasten zij daar aan tafel zitten.

Omdat de deelnemers in deze categorie meestal bij elkaar in de buurt wonen zullen zij zich – mede m.h.o. op het alcoholgebruik -  veelal lopend van het ene gerecht naar het andere verplaatsen.
Vermoedelijk ligt daar de oorsprong van de benaming “Running Dinner”: men doet het lopend af.

WAT IS EEN RUNNING DINNER (vervolg)

Deze website beperkt zich tot laatstgenoemde categorie: het (al of niet periodiek) organiseren van een niet-commercieel Running Dinner voor verenigingen/gezelschappen.

(hyperlinks op deze site zijn rood gekleurd- Navigatie zit onder de blauwe vraagtekens in de eerste kolom en onder mannetjes die om HELP vragen).

plan

breugheliaans

vervolg met PROBLEMATIEK