OPLOSSING (1)
start
problems
bridge
golf
help
solution
organise
related links
download
Omdat tafelschikkingen zich het best laten visualiseren in een matrix heb ik –mbv VisualBasic- een programma in Excel ontwikkeld. Demo’s hiervan heb ik op YouTube geplaatst.

(Zie figuur hierboven) Na noodzakelijke input van aantal deelnemers, voorkeursgerechten, vrijstellingen, maximale tafelbezetting en gewenste roulatie (per koppel of individueel), wordt eerst bekeken of er wel een oplossing mogelijk is waarbij niemand elkaar 2x tegenkomt. De kans hierop wordt groter naarmate de verhouding van de som van het totaal aantal gerechten en de som van het max.aantal koppels per gerechtsoort groter wordt (Q in formule links). Als deze verhouding kleiner is dan 1, dan vindt het programma geen oplossing. Oorzaak kan zijn dat er te weinig gastheren en/of teveel vrijstellingen zijn ingevoerd.

Bij waarden Q iets groter dan 1 wordt niet altijd meteen een oplossing gevonden en wordt geadviseerd de gerechtenverdeling in de aanvangssituatie te wijzigen. Voor dat doel..

help3
Voor dat doel is mijn programma uitgerust met een module waarmee dat ontelbare malen willekeurig kan worden uitgevoerd. Na berekening van het noodzakelijk aantal gastheren voor elke gerechtsoort (keuze tussen 2, 3 of 4) worden eerst de gerechten verdeeld en vervolgens de aantallen gasten toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met in het verleden toegewezen gerechten en evt. restricties wat betreft het max. aantal gasten aan tafel. Daarna kan het commando worden gegeven om de matrix te vullen (gasten bij gastheren te zetten). Daarbij wordt ook weer rekening gehouden met tafelschikkingen uit het verleden: er wordt gezocht naar gasten die nog nooit of het minst bij de gastheer aan tafel hebben gezeten.

In de figuur bovenaan in kolom 2 vindt het programma een oplossing voor 14 koppels en 1 individu; deze (name3) is van een gerecht vrijgesteld, alsmede naam 5 en 10 die respectievelijk de borrel en koffie verzorgen. Naam1 wilde persé een Voorgerecht. Groen gearceerde namen zijn vrijgesteld van een gerecht.

WISKUNDIGE OPLOSSING.