OPLOSSING (2)
De applicatie op deze pagina berekent op een heuristische wijze een zo lang mogelijke serie tafelschikkingen waarbij een tweede treffen wordt vermeden.
start
problems
bridge
golf
help
solution
organise
related links
download

Wiskundige oplossing van het probleem.

BRON

Het vraagstuk om een zo lang mogelijke serie van tafelschikkingen te bedenken, waarbij twee deelnemers elkaar niet voor een tweede keer treffen, staat in de wiskunde bekend als het social golfer probleem.

Om een perfecte oplossing te hebben is het nodig dat het aantal deelnemers N een veelvoud is van de tafelgrootte T. Is dat niet het geval dan worden een aantal dummies ingevoerd. Bovendien is nodig dat het aantal overige deelnemers (N-1) een veelvoud is van het aantal mede-tafelgenoten (T-1).
Zelfs als aan beide voorwaarden is voldaan is het niet altijd zo dat een perfecte serie waarin iedereen elkaar precies één keer treft, bestaat.
Als N kleiner is dan dan is een tweede ontmoeting tussen deelnemers onvermijdbaar.
Het aantal ronden is nooit meer dan (N-1)/(T-1).

Als T=2 en N is even, dan is het resultaat een halve (voetbal)competitie met een zo goed als alternerend Uit-Thuis-patroon.
Als T=3 en N is een oneven veelvoud van 3, dan bestaat er een ideale oplossing met (N-1)/2 ronden, waarin iedereen elkaar eenmaal treft. Als N een even veelvoud is van 3, ongelijk aan 6 of 12, dan is er een schikking met (N-2)/2 ronden waarbij iedereen elk ander treft, op één na.

COMMENTAAR

OPLOSSING

Geef het aantal personen per tafel

running dinner deelnemers (type of copy-paste namen van een lijst)(vertikaal):